عضو شورای اسلامی شهرقدس خبر داد

حسن چیوایی صبح دوشنبه در جلسه ۱۲۱ رسمی شورای اسلامی شهرقدس طی سخنانی اظهار داشت: اهمیت محلات به عنوان کوچکترین جز نظام شهری در هدایت توسعه پایدار شهری موضوعی انکارناپذیر است و باید به تمام محلات شهر به یک اندازه توجه شود و خدمات به صورت متعادل بین محلات توزیع و ارائه گردد.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های برنامه‌ریزان و مدیران شهری، نحوه توزیع و تخصیص منابع و خدمات شهری به‌صورت عادلانه در سطح مناطق مختلف شهر برحسب نیازهای جامعه شهری است، متاسفانه در شهرقدس این مهم اتفاق نیافتاده و در برخی از مناطق محروم شهر با کمبود شدید سرانه های عمومی و خدماتی هستیم و باید در راستای بهبود این وضعیت تلاش کنیم.

چیوایی اظهار داشت: توسعه خدماتی در محلات باید در قالب برنامه و بودجه سال آینده به صورت واقعی دیده شود، با توجه به اینکه محلات، بستر توسعه شهر هستند، شهرداری با رویکرد توسعه خدمات در محلات محروم و کم برخوردار روند توسعه شهر را تسریع می بخشد.