مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز در شهرقدس

شهردار قدس ضمن تاکید بر مقابله با ساخت و ساز
غیرمجاز در این شهر گفت: مشکلات شهرک «عزیزی» به سرعت حل می شود.مسعود مختاری شهردار قدس در حاشیه بازدید از منطقه «عزیزی» که با همراهی دادستان قدس، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج این شهرستان، اعضای شورای اسلامی شهر و جمعی دیگر از مسئولین ادارات قدس برگزار شد، با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بحث بهبود سیمای شهری و همچنین رفع مشکلات مرتبط با بافت فرسوده و باز آفرینی مناطق مورد نیاز در طرح تفصیلی دیده شده و با توجه به ساکن بودن نزدیک به ۱۰هزار نفر از شهروندان در این محدوده کمتر توسعه یافته به دنبال این هستیم که مشکلات این منطقه به سرعت رفع و رجوع شود.شهردار قدس افزود: همه سازه های موجود در منطقه انتهایی شهرک عزیزی و اطراف آن در حاشیه کوه و همچنین نزدیک به دیوارهای پادگان نظامی به نوعی بدون پروانه ساخته شده و به طور حتم فاقد استحکام بنا است و اگر دیوارهای پادگان نبود این مجموعه ساخت و سازهای بی رویه محدود نمی شد و این بافت ناهمگون شهر همچنان رشد قارچ گونه ای پیدا می کرد